Informujemy, że dnia 24 stycznia 2020 r. (piątek) o godz.9.00 w  byłej siedzibie Banku Spółdzielczego w Wiślicy ul. Władysława Łokietka 2, odbędzie się XXI Sesja Rady Miejskiej w Wiślicy. Serdecznie zapraszamy

Niesłyszący

Konsultacje Społeczne dotyczące treści Statutów Sołectw Gminy Wiślica i Statutu Miasta Wiślica

PDF1 kalendarz czynności konkultacyjnych.pdf

PDF2 wykaz pełnomocników.pdf

PDF3 karta konsultacyjna.pdf

PDFZarządzenie konsultacje.pdf

PDFuchwała statuty.pdf

 

Wyniki konsultacji:

1. ZBIORCZE WYNIKI - pdf

2. Protokół z przeprowadzonych konsultacji społecznych projektów statutów sołectw Gminy Wiślica i statutu Miasta i Gminy Wiślica - pdf