Niesłyszący

Ostrzeżenie: Utrudnienie na dk S7p

1. Województwo: świętokrzyskie 2. Nr drogi: S7p 3. Pikietaż: 10+000 4. Odcinek drogi ograniczony rozpoznawalnymi miejscowościami: w. Jędrzejów Południe - w. Mierzawa 5. Kierunek: Kraków 6. Miejscowość zdarzenia: Mierzawa 7. Rodzaj zdarzenia: Wypadek 8. Opis zdarzenia: zderzenie pojazdów podczas wyprzedzania 9. Rodzaj pojazdów uczestniczących w zdarzeniu: 2 osoboowe 10. Liczba rannych: b.d. 11. Liczba zabitych: b.d. 12. Rodzaj utrudnienia: Jezdnia zablokowana 13. Rodzaj wprowadzonych ułatwień: 14. Przewidywany czas utrudnienia (h): 2 15. Data powstania zdarzenia: 2019-10-26 16. Godzina powstania zdarzenia: 06:50 17. Źródło uzyskania informacji: Policja 18. Uszkodzenie infrastruktury drogowej: Brak informacji 19. Godzina potwierdzenia utrudnienia:

Komunikat jest ważny od 26-10-2019 07:00:00 do 26-10-2019 09:00:00


Strona została wygenerowana automatycznie w oparciu o dane z Regionalnego Systemu Ostrzegania