Niesłyszący

Ostrzeżenie: Utrudnienia droga S7p Mierzawa

1. Województwo: świętokrzyskie 2. Nr drogi: S7p 3. Pikietaż: 4. Odcinek drogi ograniczony rozpoznawalnymi miejscowościami: Jędrzejów - Kraków 5. Kierunek: Kraków 6. Miejscowość zdarzenia: Mierzawa 7. Rodzaj zdarzenia: Kolizja 8. Opis zdarzenia: zderzenie 9 pojazdów w ruchu (mgła). 9. Rodzaj pojazdów uczestniczących w zdarzeniu: 9 10. Liczba rannych: b.d. 11. Liczba zabitych: b.d. 12. Rodzaj utrudnienia: Jezdnia zablokowana 13. Rodzaj wprowadzonych ułatwień: objazd drogą techniczą od Łączyna do Mierzawy 14. Przewidywany czas utrudnienia (h): 2 15. Data powstania zdarzenia: 2019-10-26 16. Godzina powstania zdarzenia: 07:55 17. Koniec utrudnienia: 18. Źródło uzyskania informacji: Policja 19. Uszkodzenie infrastruktury drogowej: Brak informacji 20. Godzina potwierdzenia utrudnienia: 08:05

Komunikat jest ważny od 26-10-2019 08:22:00 do 26-10-2019 10:00:00


Strona została wygenerowana automatycznie w oparciu o dane z Regionalnego Systemu Ostrzegania