Niesłyszący

Ostrzeżenie: Utrudnienie na dk S7p Mierzawa

1. Województwo: świętokrzyskie 2. Nr drogi: S7p 3. Pikietaż: 9+500 4. Odcinek drogi ograniczony rozpoznawalnymi miejscowościami: w. Jędrzejów Południe - w. Mierzawa 5. Kierunek: Kraków 6. Miejscowość zdarzenia: Mierzawa 7. Rodzaj zdarzenia: Wypadek 8. Opis zdarzenia: zderzenie pojazdów podczas wyprzedzania 9. Rodzaj pojazdów uczestniczących w zdarzeniu: 2 osoboowe 10. Liczba rannych: 1 11. Liczba zabitych: 0 12. Rodzaj utrudnienia: Zablokowany jeden pas ruchu 13. Rodzaj wprowadzonych ułatwień: odblokowano jeden pas ruchu 14. Przewidywany czas utrudnienia (h): 3 15. Data powstania zdarzenia: 2019-10-26 16. Godzina powstania zdarzenia: 06:50 17. Koniec utrudnienia: 18. Źródło uzyskania informacji: GDDKiA 19. Uszkodzenie infrastruktury drogowej: Brak informacji 20. Godzina potwierdzenia utrudnienia: 07:06

Komunikat jest ważny od 26-10-2019 07:00:00 do 26-10-2019 10:00:00


Strona została wygenerowana automatycznie w oparciu o dane z Regionalnego Systemu Ostrzegania