Niesłyszący

Ostrzeżenie: Utrudnienia droga S7p, Potok Mały

1. Województwo: świętokrzyskie 2. Nr drogi: S7p 3. Pikietaż: 5+900 4. Odcinek drogi ograniczony rozpoznawalnymi miejscowościami: Jędrzejó - Kraków 5. Kierunek: Kraków 6. Miejscowość zdarzenia: Potok Mały 7. Rodzaj zdarzenia: Inne zdarzenia 8. Opis zdarzenia: podnoszenie i usuwanie spalonego samochodu ciężarowego 9. Rodzaj pojazdów uczestniczących w zdarzeniu: 1 samochód ciężarowy 10. Liczba rannych: n/d 11. Liczba zabitych: n/d 12. Rodzaj utrudnienia: Jezdnia zablokowana 13. Rodzaj wprowadzonych ułatwień: objazd drogą techniczną Łączyn - Mierzawa 14. Przewidywany czas utrudnienia (h): 1,5 15. Data powstania zdarzenia: 2019-10-26 16. Godzina powstania zdarzenia: 14:33 17. Źródło uzyskania informacji: Policja 18. Uszkodzenie infrastruktury drogowej: 19. Godzina potwierdzenia utrudnienia: 14:33

Komunikat jest ważny od 26-10-2019 14:47:00 do 26-10-2019 16:00:00


Strona została wygenerowana automatycznie w oparciu o dane z Regionalnego Systemu Ostrzegania