Niesłyszący

Ostrzeżenie: Utrudnienia droga S7h Skarżysko Kamienna

1. Województwo: świętokrzyskie 2. Nr drogi: S7h 3. Pikietaż: 0+000 4. Odcinek drogi ograniczony rozpoznawalnymi miejscowościami: Skarżysko-Kamienna - Warszawa 5. Kierunek: 6. Miejscowość zdarzenia: Skarżysko-Kamienna 7. Rodzaj zdarzenia: Inne zdarzenia 8. Opis zdarzenia: Roboty drogowe. Przeprowadzenie robót bitumicznych na połączeniu istniejącego odcinka S7 w Skarżysku- Kamiennej z aktualnie budowanym. Po wykonaniu robót w celu skomunikowania obu odcinków ruch odbywał się będzie tak jak dotychczas czyli istniejącą drogą krajową nr 7 równoległą do budowanej S7. 9. Rodzaj pojazdów uczestniczących w zdarzeniu: n/d 10. Liczba rannych: n/d 11. Liczba zabitych: n/d 12. Rodzaj utrudnienia: Jezdnia zablokowana 13. Rodzaj wprowadzonych ułatwień: ruch wahadłowy 14. Przewidywany czas utrudnienia (h): 6 15. Data powstania zdarzenia: 2019-10-26 16. Godzina powstania zdarzenia: 18:00 17. Źródło uzyskania informacji: GDDKiA 18. Uszkodzenie infrastruktury drogowej: Nie 19. Godzina potwierdzenia utrudnienia:

Komunikat jest ważny od 26-10-2019 17:59:00 do 26-10-2019 23:59:00


Strona została wygenerowana automatycznie w oparciu o dane z Regionalnego Systemu Ostrzegania