Niesłyszący

Ostrzeżenie: Pył PM10 na terenie miasta Kielce

Komunikat o ryzyku przekroczenia poziomu dla pyłu PM10 na terenie województwa świętokrzyskiego Na podstawie analizy wyników pomiarów ze stacji zlokalizowanej w Kielcach przy ul. Targowej informujemy, że w dniu dzisiejszym na terenie miasta Kielce istnieje ryzyko wystąpienia przekroczenia poziomu dla pyłu zawieszonego PM10 wynoszącego 100 µg/m3. Prognozy stężeń 1-godzinnych, średniodobowych oraz maksymalnego stężenia dobowego, dostępne są na stronie internetowej Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska: http://powietrze.gios.gov.pl/pjp/airPollution?woj=swietokrzyskie W przypadku przekroczenia poziomu informowania dla pyłu PM10 (100 µg/m3) w powietrzu, w celu zmniejszenia narażenia na wysokie stężenia zanieczyszczeń zaleca się ograniczenie przebywania poza budynkami małym dzieciom, kobietom w ciąży, osobom starszym oraz osobom z chorobami serca lub układu oddechowego. W takiej sytuacji zalecane jest również powstrzymanie się od aktywności fizycznej na otwartym powietrzu. Sporządziła: Anna Rospond Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska w Kielcach

Komunikat jest ważny od 31-10-2019 13:35:00 do 01-11-2019 08:00:00


Strona została wygenerowana automatycznie w oparciu o dane z Regionalnego Systemu Ostrzegania