Niesłyszący

Ostrzeżenie: Utrudnienie DK S7p m. Diament

Utrudnienie DK S7p m. Diament, pikietaż 4+500, odcinek drogi ograniczony miejscowościami w. Mierzawa - w. Jędrzejów Południe, awaria samochodu ciężarowego, zablokowany jeden pas ruchu, ruch odbywa się jednym pasem, czas utrudnienia 2h.

Komunikat jest ważny od 31-10-2019 15:37:00 do 31-10-2019 17:40:00


Strona została wygenerowana automatycznie w oparciu o dane z Regionalnego Systemu Ostrzegania