Niesłyszący

Ostrzeżenie: Gęsta mgła

Województwo świętokrzyskie powiaty: buski, jędrzejowski, kazimierski, pińczowski, sandomierski, staszowski i włoszczowski. Prognozuje się mgły, w zasięgu których widzialność miejscami będzie wynosić od 50 m do 200 m.

Komunikat jest ważny od 31-10-2019 19:00:03 do 01-11-2019 09:00:00


Strona została wygenerowana automatycznie w oparciu o dane z Regionalnego Systemu Ostrzegania