Niesłyszący

Ostrzeżenie: Utrudnienie na dk 78

1. Województwo: świętokrzyskie 2. Nr drogi: 78 3. Pikietaż: 230+200 4. Odcinek drogi ograniczony rozpoznawalnymi miejscowościami: Jędrzejów - Chmielnik 5. Kierunek: Chmielnik 6. Miejscowość zdarzenia: Przededworze 7. Rodzaj zdarzenia: Kolizja 8. Opis zdarzenia: pojazd osobowy uderzył w pojazd poprzedzający 9. Rodzaj pojazdów uczestniczących w zdarzeniu: 2 10. Liczba rannych: b.d. 11. Liczba zabitych: 0 12. Rodzaj utrudnienia: Inne 13. Rodzaj wprowadzonych ułatwień: 14. Przewidywany czas utrudnienia (h): 1 15. Data powstania zdarzenia: 2019-11-05 16. Godzina powstania zdarzenia: 15:42 17. Źródło uzyskania informacji: Policja 18. Uszkodzenie infrastruktury drogowej: Brak informacji 19. Godzina potwierdzenia utrudnienia: 15:50

Komunikat jest ważny od 05-11-2019 15:51:00 do 05-11-2019 17:00:00


Strona została wygenerowana automatycznie w oparciu o dane z Regionalnego Systemu Ostrzegania