Niesłyszący

Aktywne przejście dla pieszych w Wiślicy

     Dzięki staraniom Burmistrza Miasta i Gminy Wiślica powstało aktywne przejście dla pieszych, które jest usytuowane w miejscowości Wiślica przy ul. Plac Solny.  Zadanie to zostało zgłoszone w ramach Programu Likwidacji Miejsc niebezpiecznych na Drogach lokalnych  w Województwie Świętokrzyskim: BEZPIECZNI  NA 5 +. Jest to system poprawiający bezpieczeństwo zarówno pieszych jak i kierowców.  

     Zastosowanie sygnalizacji ostrzegawczej na przejściu dla pieszych wydłuży czas reakcji kierowcy i poprawi widoczność szczególnie przy niesprzyjających warunkach atmosferycznych, w nocy, podczas deszczu czy mgły. Przejście znajduje się w ścisłej zabudowie mieszkaniowej. Z przejścia korzystają dzieci uczęszczające do Szkoły Podstawowej w Wiślicy.