Niesłyszący

Ostrzeżenie: Gęsta mgła

Województwo świętokrzyskie wszystkie powiaty. Prognozuje się gęste mgły w zasięgu których widzialność może wynosić miejscami od 50 m do 200 m.

Komunikat jest ważny od 07-11-2019 13:00:04 do 08-11-2019 09:00:00


Strona została wygenerowana automatycznie w oparciu o dane z Regionalnego Systemu Ostrzegania