Informujemy, że dnia 30.01.2023 r. (poniedziałek) o godz.9.00 w  budynku Urzędu Miasta i Gminy Wiślica, ul. Władysława Łokietka 2, odbędzie się LXIV Sesja Rady Miejskiej w Wiślicy. Serdecznie zapraszamy.

Niesłyszący

Konserwacja urządzeń melioracyjnych w Gminie Wiślica

     W każdej miejscowości z terenu Miasta i Gminy Wiślica, prowadzone są prace związane z konserwacją urządzeń melioracyjnych.  Zakres robót obejmuje ponad 37 km rowów, które zostaną pogłębione, oczyszczone oraz udrożnione. Do końca listopada przewidziane jest zakończenie prac przy konserwacji tych urządzeń.