Informujemy, że dnia 24 stycznia 2020 r. (piątek) o godz.9.00 w  byłej siedzibie Banku Spółdzielczego w Wiślicy ul. Władysława Łokietka 2, odbędzie się XXI Sesja Rady Miejskiej w Wiślicy. Serdecznie zapraszamy

Niesłyszący

Konserwacja urządzeń melioracyjnych w Gminie Wiślica

     W każdej miejscowości z terenu Miasta i Gminy Wiślica, prowadzone są prace związane z konserwacją urządzeń melioracyjnych.  Zakres robót obejmuje ponad 37 km rowów, które zostaną pogłębione, oczyszczone oraz udrożnione. Do końca listopada przewidziane jest zakończenie prac przy konserwacji tych urządzeń.