Niesłyszący

Ostrzeżenie: UItrudnienie droga 78 Cierno

1. Województwo: świętokrzyskie 2. Nr drogi: 78 3. Pikietaż: 189+000 4. Odcinek drogi ograniczony rozpoznawalnymi miejscowościami: Jędrzejów - Zawiercie 5. Kierunek: Zawiercie 6. Miejscowość zdarzenia: Cierno 7. Rodzaj zdarzenia: Kolizja 8. Opis zdarzenia: Zderzenie 3 pojazdów. 9. Rodzaj pojazdów uczestniczących w zdarzeniu: 3 samochody osobowe 10. Liczba rannych: 0 11. Liczba zabitych: 0 12. Rodzaj utrudnienia: Zablokowany jeden pas ruchu 13. Rodzaj wprowadzonych ułatwień: Policja kieruje ruchem wahadłowo 14. Przewidywany czas utrudnienia (h): 2 15. Data powstania zdarzenia: 2019-11-08 16. Godzina powstania zdarzenia: 18:20 17. Źródło uzyskania informacji: Policja 18. Uszkodzenie infrastruktury drogowej: Brak informacji 19. Godzina potwierdzenia utrudnienia: 18:20

Komunikat jest ważny od 08-11-2019 18:35:00 do 08-11-2019 20:20:00


Strona została wygenerowana automatycznie w oparciu o dane z Regionalnego Systemu Ostrzegania