Niesłyszący

Ostrzeżenie: Intensywne opady deszczu

Województwo świętokrzyskie powiaty: buski, jędrzejowski, kazimierski, Kielce, kielecki, opatowski, ostrowiecki, pińczowski, sandomierski, skarżyski, starachowicki i staszowski. Prognozuje się wystąpienie opadów deszczu o natężeniu umiarkowanym, okresami silnym. Prognozowana suma opadów za okres ważności Ostrzeżenia - od 25 mm do 35 mm.

Komunikat jest ważny od 09-11-2019 17:00:01 do 11-11-2019 00:00:00


Strona została wygenerowana automatycznie w oparciu o dane z Regionalnego Systemu Ostrzegania