Niesłyszący

Przebudowa drogi dojazdowej do m. Brzezie dz. Nr 134/1, 134/2