Niesłyszący

Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Górki dz. Nr 439