Niesłyszący

Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Górki dz. Nr 439

Przed rozpoczęciem realizacji:

 

 

Po zakończeniu realizacji: