Niesłyszący

Przebudowa drogi gminnej nr 396005 T Hołudza- Brzezie - Chotel Czerwony w km 0+000 - 0+980