Niesłyszący

Przebudowa dróg wewnętrznych w m. Jurków dz. Nr 1594/1 i m. Sielec dz. Nr 112/2, 112/1