Niesłyszący

Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Szczytniki dz. Nr 743/16

Przed rozpoczęciem realizacji: