Niesłyszący

Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Szczytniki dz. Nr 743/16