Niesłyszący

Zakup koparki-ładowarki

Wiślica zakupiła koparko-ladowarkę marki CASE 590 ST o mocy 110  KM i wartości  499 500,00 zł. Sprzęt został zakupiony w ramach dofinansowania otrzymanego od ARiMR w Kielcach. Dofinansowanie wyniosło 80%. Zakupiony sprzęt będzie wykorzystywany do konserwacji i modernizacji urządzeń wodnych.