Informujemy, że dnia 27.05.2022 r. (piątek) o godz.13.00 w  budynku Urzędu Miasta i Gminy Wiślica, ul. Władysława Łokietka 2, odbędzie się LIV Sesja Rady Miejskiej w Wiślicy. Serdecznie zapraszamy.

Niesłyszący

Ścieżka rowerowa

Trwają prace przy budowie ścieżki rowerowej na trasie Wiślica-Kraków. Obecnie wykonywane jest koryto pod nasyp z kamienia na podbudowę nawierzchni ścieżki. Zadanie to wykonywane jest w ramach projektu  partnerskiego realizowanego przez Gminy Wiślica,  Kazimierza Wielka, Czarnocin, Opatowiec oraz Powiat Kazimierski.