Niesłyszący

Ścieżka rowerowa

Trwają prace przy budowie ścieżki rowerowej na trasie Wiślica-Kraków. Obecnie wykonywane jest koryto pod nasyp z kamienia na podbudowę nawierzchni ścieżki. Zadanie to wykonywane jest w ramach projektu  partnerskiego realizowanego przez Gminy Wiślica,  Kazimierza Wielka, Czarnocin, Opatowiec oraz Powiat Kazimierski.