Niesłyszący

Ostrzeżenie: Utrudnienie DK 74 m. Makoszyn

Utrudnienie DK 74 m. Makoszyn, pikietaż 108+500, odcinek drogi ograniczony miejscowościami Kielce - Łagów, kierunek Kielce, zderzenie 3 pojazdów, ruch wahadłowy, czas utrudnienia 2h

Komunikat jest ważny od 19-11-2019 15:43:00 do 19-11-2019 17:45:00


Strona została wygenerowana automatycznie w oparciu o dane z Regionalnego Systemu Ostrzegania