Niesłyszący

Ostrzeżenie: Utrudnienie na S7/73

1. Województwo: świętokrzyskie 2. Nr drogi: S7/73 3. Pikietaż: 0+450 4. Odcinek drogi ograniczony rozpoznawalnymi miejscowościami: Warszawa - Kielce 5. Kierunek: Kielce 6. Miejscowość zdarzenia: w. Kielce Północ 7. Rodzaj zdarzenia: Kolizja 8. Opis zdarzenia: zderzenie 2 samochodów osobowych 9. Rodzaj pojazdów uczestniczących w zdarzeniu: 2 10. Liczba rannych: 0 11. Liczba zabitych: 0 12. Rodzaj utrudnienia: zamknięty lewy pas 13. Rodzaj wprowadzonych ułatwień: Policja jedzie na miejsce zderzenia 14. Przewidywany czas utrudnienia (h): 1,5 15. Data powstania zdarzenia: 2019-11-21 16. Godzina powstania zdarzenia: 09:18 17. Źródło uzyskania informacji: służby GDDKiA 18. Uszkodzenie infrastruktury drogowej: Brak

Komunikat jest ważny od 21-11-2019 09:50:00 do 21-11-2019 11:20:00


Strona została wygenerowana automatycznie w oparciu o dane z Regionalnego Systemu Ostrzegania