Informujemy, że dnia 27.05.2022 r. (piątek) o godz.13.00 w  budynku Urzędu Miasta i Gminy Wiślica, ul. Władysława Łokietka 2, odbędzie się LIV Sesja Rady Miejskiej w Wiślicy. Serdecznie zapraszamy.

Niesłyszący

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych w infrastrukturze lokalnej

Gmina Wiślica otrzymała z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji promesę na usuwanie skutków klęsk żywiołowych do realizacji w 2019r. na zadania: Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Koniecmosty oraz Wawrowice. Wysokość dotacji wynosi: 352 000,00 zł.