Niesłyszący

Ostrzeżenie: Utrudnienie droga S7 węzeł Kielce Zachód

1. Województwo: świętokrzyskie 2. Nr drogi: S7 3. Pikietaż: 6+000 4. Odcinek drogi ograniczony rozpoznawalnymi miejscowościami: węzeł Kielce Zachód – zjazd w kierunku Łodzi 5. Kierunek: Łódź 6. Miejscowość zdarzenia: węzeł Kielce Zachód 7. Rodzaj zdarzenia: brak 8. Opis zdarzenia: na pasie awaryjnym stoi pojazd ciężarowy – uszkodzenie dwóch kół w pojeździe 9. Rodzaj pojazdów uczestniczących w zdarzeniu: 1 pojazd ciężarowy 10. Liczba rannych: b.d. 11. Liczba zabitych: b.d. 12. Rodzaj utrudnienia: Zablokowany pas awaryjny 13. Rodzaj wprowadzonych ułatwień: Policja na miejscu 14. Przewidywany czas utrudnienia (h): 2 15. Data powstania zdarzenia: 2019-11-22 16. Godzina powstania zdarzenia: 9:40 17. Koniec utrudnienia: 18. Źródło uzyskania informacji: KMP Kielce 19. Uszkodzenie infrastruktury drogowej: Brak informacji 20. Godzina potwierdzenia utrudnienia:

Komunikat jest ważny od 22-11-2019 10:24:00 do 22-11-2019 11:40:00


Strona została wygenerowana automatycznie w oparciu o dane z Regionalnego Systemu Ostrzegania