Niesłyszący

Ostrzeżenie: Gęsta mgła

Województwo świętokrzyskie wszystkie powiaty. Prognozuje się gęste mgły w zasięgu których widzialność może wynosić miejscami od 50 m do 200 m.

Komunikat jest ważny od 26-11-2019 11:30:01 do 27-11-2019 10:00:00


Strona została wygenerowana automatycznie w oparciu o dane z Regionalnego Systemu Ostrzegania