Niesłyszący

Ostrzeżenie: Pogorszenie jakości powietrza

Na podstawie analizy wyników pomiarów istnieje ryzyko wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 wynoszącego 100 µg/m3. W przypadku przekroczenia poziomu informowania dla pyłu PM10 (100 µg/m3) w powietrzu. W celu zmniejszenia narażenia na wysokie stężenia zanieczyszczeń zaleca się ograniczenie przebywania poza budynkami małym dzieciom, kobietom w ciąży, osobom starszym oraz osobom z chorobami serca lub układu oddechowego. W takiej sytuacji zalecane jest również powstrzymanie się od aktywności fizycznej na otwartym powietrzu. Prognozy stężeń 1-godzinnych, średniodobowych oraz maksymalnego stężenia dobowego, dostępne są na stronie internetowej Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska: http://powietrze.gios.gov.pl/pjp/airPollution?woj=swietokrzyskie

Komunikat jest ważny od 27-11-2019 11:43:00 do 28-11-2019 00:00:00


Strona została wygenerowana automatycznie w oparciu o dane z Regionalnego Systemu Ostrzegania