Niesłyszący

Ostrzeżenie: Utrudnienie droga 79 Wysiadłów

1. Województwo: świętokrzyskie 2. Nr drogi: 79 3. Pikietaż: 186+400 4. Odcinek drogi ograniczony rozpoznawalnymi miejscowościami: Sandomierz – Ożarów 5. Kierunek: Ożarów 6. Miejscowość zdarzenia: Wysiadłów 7. Rodzaj zdarzenia: Awaria pojazdu ciężarowego 8. Opis zdarzenia: 9. Rodzaj pojazdów uczestniczących w zdarzeniu: Ciężarowy 10. Liczba rannych: 0 11. Liczba zabitych: 0 12. Rodzaj utrudnienia: pas częściowo zablokowany 13. Rodzaj wprowadzonych ułatwień: pojazd zabezpieczony 14. Przewidywany czas utrudnienia (h): 2 h 15. Data powstania zdarzenia: 2019-11-27 16. Godzina powstania zdarzenia: 16:15 17. Źródło uzyskania informacji: Służby GDDKiA 18. Uszkodzenie infrastruktury drogowej: Brak informacji 19. Godzina potwierdzenia utrudnienia:

Komunikat jest ważny od 27-11-2019 16:32:00 do 27-11-2019 18:15:00


Strona została wygenerowana automatycznie w oparciu o dane z Regionalnego Systemu Ostrzegania