Niesłyszący

Ostrzeżenie: Utrudnienie DK S7k m. Wiśniówka

Utrudnienie DK S7k m. Wiśniówka, pikietaż 0+500, odcinek drogi ograniczony miejscowościami w. Kielce Zachód - w. Kielce Północ, kierunek Warszawa, zderzenie samochodu ciężarowego z osobowym, zablokowany jeden pas ruchu, czas utrudnienia 2h.

Komunikat jest ważny od 28-11-2019 18:10:00 do 28-11-2019 20:10:00


Strona została wygenerowana automatycznie w oparciu o dane z Regionalnego Systemu Ostrzegania