Niesłyszący

Ostrzeżenie: utrudnienie na DK74

1. Województwo: świętokrzyskie 2. Nr drogi: DK74 3. Pikietaż: 38+050 4. Odcinek drogi ograniczony rozpoznawalnymi miejscowościami: Kielce -Piotrków 5. Kierunek: Kielce 6. Miejscowość zdarzenia: Ruda Maleniecka 7. Rodzaj zdarzenia: inne 8. Opis zdarzenia: awaria samochodu ciężarowego. 9. Rodzaj pojazdów uczestniczących w zdarzeniu: samochód ciężarowy 10. Liczba rannych: 0 11. Liczba zabitych: 0 12. Rodzaj utrudnienia: Zablokowany pas ruchu 13. Rodzaj wprowadzonych ułatwień: ruch odbywa się lewoskrętem. 14. Przewidywany czas utrudnienia (h): do około 2 godz. 15. Data powstania zdarzenia: 2019-12-02 16. Godzina powstania zdarzenia: 8.53 17. Źródło uzyskania informacji: Dyżurny Fb serwis 18. Uszkodzenie infrastruktury drogowej: Nie 19. Godzina potwierdzenia utrudnienia: 8.53

Komunikat jest ważny od 02-12-2019 09:00:00 do 02-12-2019 11:00:00


Strona została wygenerowana automatycznie w oparciu o dane z Regionalnego Systemu Ostrzegania