Serdecznie zapraszamy na II sesję Rady Miejskiej w Wiślicy w dniu 29.05.2024 r. (środa) o godz.09:00 w budynku Urzędu Miasta i Gminy Wiślica ul.Łokietka 2.

Niesłyszący

Nowy sprzęt z dotacją dla OSP

 

straż logo.jpeg

„Wsparcie funkcjonalności obszarów wiejskich poprzez zwiększenie potencjału jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych”.

 

Ze środków Samorządu Województwa Świętokrzyskiego ­­­­­­­­­­­­­Gmina Wiślica otrzymała wsparcie finansowe w wysokości 5 000,00 zł na dofinansowanie remontu strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Wiślicy. Wkład własny gminy Wiślica 1 240,04 zł.

Całkowity koszt przedsięwzięcia 6 240,04 zł.

Tytuł projektu: Przebudowa, modernizacja łazienki i węzła sanitarnego remizy OSP Wiślica”

Dzięki dofinansowaniu ze środków Samorządu Województwa Świętokrzyskiego  przebudowano  łazienkę w  jednostce OSP Wiślica, wymieniono instalację wodno-kanalizacyjną, zmieniono stary system ogrzewania na nowoczesne  ogrzewanie podłogowe, wymieniono płytki podłogowe i ścienne, zamontowano nowe prysznice.

Cel jaki osiągnięto, to zapewnienie odpowiedniego poziomu technicznego, estetycznego, higieniczno-sanitarnego i funkcjonalnego zmodernizowanej łazienki i sanitariatów dla powracających z akcji strażaków.

 


strazzlogo.jpeg

Strażacy  ochotnicy z siedmiu jednostek OSP w gminie Wiślica dzięki dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach w ramach programu – ”Świętokrzyskie Ochotnicze Straże Pożarne w służbie środowiska” zrealizowali zakupy nowoczesnego sprzętu oraz ubrań specjalistycznych za  28 800 zł.

 

 W związku z realizacją zadania zakupiono:

  • OSP Kuchary

Pompa pływająca NIAGARA 1

  • OSP Skorocice

ubrania specjalne 2 kpl.

 węże tłoczne 2 szt.

                         rękawice strażacki3 1 para

  • OSP Kobylniki

zestaw klinów TYP A

                         węże tłoczne 6 szt.

                         ubranie koszarowe 3-cz OSP 6 kpl.

                         kominiarka 3 szt.

                         tłumica gumowa ze stylem teleskopowym 4 szt.

                         rękawice strażackie 3 pary

  • OSP Wiślica

Buty specjalne strażackie 2 pary

Rękawice strażackie 4 pary

ubrania koszarowe 4 cz. 2 kpl.

Węże tłoczne 6 szt.

Tłumice gumowe ze stylem teleskopowym 4 szt.

Mostek przejazdowy25x75x52 2 szt.

  • OSP Szczerbaków

Spodnio-buty (wodery) 2 pary

Latarka kontowa 2 szt.

Rękawice strażackie 6 par

Mostek przejazdowy 2x75 2 szt.

Pilarka spalinowa STIHL MS 251

Tłumice gumowe ze stylem teleskopowym 3 szt.

  • OSP Łatanice

Buty strażackie specjalne 7 par

Tłumice gumowe ze stylem teleskopowym 3 szt.

Kominiarki 3 szt.

  • OSP Jurków

Smok ssawny W 110 1 szt.

Węże tłoczne 5 szt.

Ubranie specjalne 2 kpl.