Niesłyszący

Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Jurków dz. Nr 1594/1