Niesłyszący

Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Sielec dz. Nr 112/2, 112/1