Niesłyszący

Sesja Nr XVIII z dnia 29 listopada 2019 r.

Uchwała Rady Miejskiej - 29 listopada 2019 r.

Uchwała Nr XVIII/108/2019 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wiślica na lata 2019 – 2033.

108.pdf

 

Uchwała Rady Miejskiej - 29 listopada 2019 r

Uchwała Nr XVIII/109/2019 w sprawie zmian w budżecie Gminy Wiślica na 2019 r.

109.pdf

 

Uchwała Rady Miejskiej - 29 listopada 2019 r

Uchwała Nr XVIII/110/2019 w sprawie zmiany uchwały Nr XVII/104/2019 z dnia 30 października 2019r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.

110.pdf

 

Uchwała Rady Miejskiej - 29 listopada 2019 r

Uchwała Nr XVIII/111/2019 w sprawie uchwalenia Statutów Samorządu Mieszkańców.

111.pdf

 

Uchwała Rady Miejskiej - 29 listopada 2019 r

Uchwała Nr XVIII/112/2019 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2020 rok.

112.pdf

 

Uchwała Rady Miejskiej - 29 listopada 2019 r

Uchwała Nr XVIII/113/2019 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2020 rok.

113.pdf

 

Uchwała Rady Miejskiej - 29 listopada 2019 r

Uchwała Nr XVIII/114/2019 w sprawie zmiany uchwały Nr IV/27/2018 z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i   Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Narkomanii na 2019 rok

114.pdf

 

Uchwała Rady Miejskiej - 29 listopada 2019 r

Uchwała Nr XVIII/124/2019  w sprawie zmiany uchwały Nr XVII/103/19 z dnia 30 października 2019r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu.

115.pdf