Informujemy, że dnia 30.01.2023 r. (poniedziałek) o godz.9.00 w  budynku Urzędu Miasta i Gminy Wiślica, ul. Władysława Łokietka 2, odbędzie się LXIV Sesja Rady Miejskiej w Wiślicy. Serdecznie zapraszamy.

Niesłyszący

Sesja Nr XX z dnia 30 grudnia 2019 r.

Uchwała Rady Miejskiej - 30 grudnia 2019 r.

Uchwała Nr XX/119/2019 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wiślica na lata 2019 – 2033.

119.pdf

 

Uchwała Rady Miejskiej - 30 grudnia 2019 r.

Uchwała Nr XX/121/2019 w sprawie zmian w budżecie Gminy Wiślica na 2019 r.

120.pdf

 

Uchwała Rady Miejskiej - 30 grudnia 2019 r.

Uchwała Nr XX/121/2019 w sprawie zatwierdzenia regulaminu Rady Społecznej Samorządowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wiślicy

121.pdf

 

Uchwała Rady Miejskiej - 30 grudnia 2019 r.

Uchwała Nr XX/122/2019 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz
Narkomanii na 2020 rok.

122.pdf