Serdecznie zapraszamy na II sesję Rady Miejskiej w Wiślicy w dniu 29.05.2024 r. (środa) o godz.09:00 w budynku Urzędu Miasta i Gminy Wiślica ul.Łokietka 2.

Niesłyszący

Sesja Nr XVI z dnia 27 września 2019 r.

Uchwała Rady Miejskiej - 27 września 2019 r.

Uchwała Nr XIV/97/2019 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wiślica na lata 2019 – 2033.

97.pdf

 

Uchwała Rady Miejskiej - 27 września 2019 r.

Uchwała Nr XIV/98/2019 w sprawie zmian w budżecie Gminy Wiślica na 2019 r.

98.pdf

 

Uchwała Rady Miejskiej - 27 września 2019 r.

Uchwała Nr XIV/99/2019 w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkoli i innych placówek przedszkolnych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze.

99.pdf

 

Uchwała Rady Miejskiej - 27 września 2019 r.

Uchwała Nr XIV/100/2019 w sprawie zmiany uchwały Nr VII/54/2019 Rady Miejskiej w Wiślicy z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonych w Gorysławicach, oznaczonych ewidencyjnie, jako działki nr 411/5 i 406/2.

100.pdf