Niesłyszący

Sesja Nr XVII z dnia 30 października 2019 r.

Uchwała Rady Miejskiej - 30 października 2019 r.

Uchwała Nr XVII/101/2019 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wiślica na lata 2019 – 2033.

101.pdf  

 

Uchwała Rady Miejskiej - 30 października 2019 r.

Uchwała Nr XVII/102/2019 w sprawie zmian w budżecie Gminy Wiślica na 2019 r.

102.pdf 

 

 

Uchwała Rady Miejskiej - 30 października 2019 r.

Uchwała Nr XVII/103/2019 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na sfinansowane planowanego deficytu budżetu.

103.pdf 

 

 

Uchwała Rady Miejskiej - 30 października 2019 r.

Uchwała Nr XVII/104/2019 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.  

104.pdf  

 

 

Uchwała Rady Miejskiej - 30 października 2019 r.

Uchwała Nr XVII/105/2019 w sprawie stanowiska dotyczącego gruntów uznanych za Wspólnotę gruntową wsi Wiślica.

105.pdf

 

 

Uchwała Rady Miejskiej - 30 października 2019 r.

Uchwała Nr XVII/106/2019 w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości

106.pdf 

 

 

Uchwała Rady Miejskiej - 30 października 2019 r.

Uchwała Nr XVII/107/2019 w sprawie sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia, mieszkaniach chronionych, schroniskach dla osób bezdomnych oraz schroniskach dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi udzielających schronienia osobom tego pozbawionym w tym osobom bezdomnym, które ostatnie miejsce zameldowania posiadały na terenie gminy Wiślica.

107.pdf