Niesłyszący

Sesja Nr XIX z dnia 11 grudnia 2019 r.

Uchwała Rady Miejskiej - 11 grudnia  2019 r.

Uchwała Nr XIX/116/2019 w sprawie zmiany Statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wiślicy.

116.pdf

 

Uchwała Rady Miejskiej - 11 grudnia  2019 r.

Uchwała Nr XIX/121/2019 w sprawie utworzenia ośrodka wsparcia pod nazwą Klub "Senior+" w Wiślicy, będącego jednostką organizacyjną pomocy społecznej, i połączenia go z Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Wiślicy.

117.pdf 

 

 

Uchwała Rady Miejskiej - 11 grudnia  2019 r.

Uchwała Nr XIX/121/2019 w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za uczestnictwo w zajęciach organizowanych w Klubie ,,Senior+” w Wiślicy.

118.pdf