Niesłyszący

Oświadczenia Kierowników Jednostek Organizacyjnych 2020

Oświadczenie majątkowe Urszula Błachut 

PDFOświadczenie majątkowe U. Błachut.pdf