Informujemy, że dnia 27.05.2022 r. (piątek) o godz.13.00 w  budynku Urzędu Miasta i Gminy Wiślica, ul. Władysława Łokietka 2, odbędzie się LIV Sesja Rady Miejskiej w Wiślicy. Serdecznie zapraszamy.

Niesłyszący

Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Wiślica 2020

1. Zarządzenie w sprawie realizacji pozamilitarnych przygotowań obronnych Miasta i Gminy Wiślica.

PDFZarządzenie Nr 1.pdf

 

3. Zarządzenie w sprawie powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej oraz regulaminu ustalającego organizacje i tryb jej działania.

PDFZarządzenie Nr 3.pdf

 

4. Zarządzenie w sprawie wykonania uchwały budżetowej Gminy Wiślica na 2020 rok

PDFZarządzenie Nr 4.pdf

 

5. Zarządzenie w sprawie ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zaleconych Gminie Wiślica na 2020 r. 

PDFZarządzenie Nr 5.pdf

 

6. Zarządzenie w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej składników majątkowych znajdujących się w Urzędzie Miasta i Gminy Wiślica. 

PDFZarządzenie Nr 6.pdf

 

10. Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy.

PDFZarządzenie Nr10.pdf

 

11. Zarządzenie w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta i Gminy.

PDFZarządzenie Nr11.pdf

 

12. Zarządzenie w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2020 r. 

PDFZarządzenie Nr 12.pdf

 

13. Zarzadzenie w sprawie ustalenia trybu powołania i pracy komisji konkursowych opiniujących wnioski podmiotów ubiegających się o dotacje z budżetu gminy na realizację przedsięwzięć w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2020 r.

PDFZarządzenie Nr 13.pdf 

 

14. Zarządzenie w sprawie zapewnienia bezpłatnego umieszczania urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych oraz podania wykazu tych miejsc do publicznej wiadomości.

PDFZarządzenie Nr 14.pdf

 

15. Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy. 

PDFZarządzenie Nr 15.pdf

 

16. Zarządzenie w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta i Gminy 

PDFZarządzenie Nr 16.pdf

 

17. Zarządzenie w sprawie ustalenia proporcji rocznej struktury sprzedaży oraz prewspółczynnika proporcji VAT do stosowania w Urzędzie Miasta i Gminy Wiślica w 2020 r. 

PDFZarządzenie Nr 17.pdf

 

18. Zarządzenie w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta i Gminy.

PDFZarządzenie Nr 18.pdf

 

19. Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy.

PDFZarządzenie Nr 19.pdf

 

20. Zarządzenie w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta i Gminy

PDFZarzadzenie Nr 20.pdf

 

21. Zarządzenie w sprawie powołania koordynatora gminnego do spraw informatyki, operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych w zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r. wyborach PRP.

PDFZarządzenie Nr 21.pdf

 

22. Zarządzenie w sprawach zmian w budżecie miasta i gminy.

PDFZarządzenie Nr 22.pdf

 

23. Zarządzenie w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta i Gminy 

PDFZarządzenie Nr 23.pdf

 

24. Zarządzenie w sprawie czasowego zamknięcia Targowiska Gminnego .

PDFZarządzenie Nr 24.pdf

 

25. Zarządzenie w sprawie ograniczenia funkcjonowania Urzędu Miasta i Gminy 

PDFZarządzenie Nr 25.pdf

 

26. Zarządzenie w sprawie wprowadzenia Regulaminu pracy zdalnej.

PDFZarządzenie Nr26.pdf

 

27. Zarządzenie w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Wiślica za 2019 rok.

PDFZarządzenie Nr 27.pdf

 

28. Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy.

PDFZarządzenie Nr 28 (2).pdf

 

29. Zarządzenie w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta i Gminy Wiślica na 2020 rok.

PDFZarządzenie Nr 29.pdf

 

30. Zarządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w zakresie organizacji pracy w Urzędzie Miasta i Gminy mających na celu zapobieganie rozprzestrzenienia się zakażeń wirusem SARS-CoV-2.

PDFZarządzenie Nr 30.pdf

 

31. Zarządzenie w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta i Gminy Wiślica na 2020 rok.

PDFZarządzenie Nr 31.pdf

 

32. Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy.

PDFZarządzenie Nr 32.pdf

 

33. Zarządzenie w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta i Gminy Wiślica na 2020 rok. 

PDFZarządzenie Nr 33.pdf

 

34. Zarządzenie  w sprawie ograniczenia funkcjonowania Urzędu Miasta i Gminy Wiślica.

PDFZarządzenie Nr 34.pdf

 

36. Zarządzenie w sprawie ponownego otwarcia Targowiska Gminnego w Wiślicy .

PDFZarządzenie Nr 36.pdf

 

37. Zarządzenie w sprawie rozdysponowania rezerwy celowej na zarządzenie kryzysowe.

PDFZarządzenie Nr 37.pdf

 

38. Zarządzenie w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta i Gminy Wiślica.

PDFZarządzenie Nr 38.pdf

 

39. Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy Wiślica. 

PDFZarządzenie Nr 39.pdf

 

40. Zarządzenie w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta i Gminy Wiślica oraz jednostek organizacyjnych na 2020 r. 

PDFZarządzenie Nr 40.pdf

 

41. Zarządzenie w sprawie przedłużenia powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Szkoły Podstawowej w Skotnikach Dolnych.

PDFZarządzenie Nr 41.pdf

 

42. Zarządzenie w sprawie przeprowadzania kontroli przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Wiślica. 

PDFZarządzenie Nr 42.pdf

 

43. Zarządzenie w sprawie powołania Komisji Gminnej do spraw szacowania strat w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej oraz budynkach mieszkalnych w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne na terenie gminy Wiślica. 

PDFZarządzenie Nr 43.pdf

 

44. Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy

PDFZarządzenie Nr 44.pdf

 

45. Zarządzenie w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta i Gminy Wiślica oraz jednostek organizacyjnych na 2020 r. 

PDFZarządzenie Nr 45.pdf

 

46. Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy.

PDFZarządzenie Nr 46.pdf

 

47.Zarządzenie w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta i Gminy Wiślica oraz jednostek organizacyjnych na 2020 r. 

PDFZarządzenie Nr 47.pdf

 

48. Zarządzenie w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 30/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Wiślica z dnia 30 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w zakresie organizacji pracy w Urzędzie Miasta i Gminy Wiślica mających na celu zapobieganie rozprzestrzeniania się wirusem SARS-CoV-2

PDFZarządzenie Nr 48.pdf

 

49. Zarządzenie w sprawie ograniczenia funkcjonowania Urzędu Miasta i gminy Wiślica. 

PDFZarządzenie Nr 49.pdf

 

50. Zarządzenie w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta i Gminy Wiślica oraz jednostek organizacyjnych na 2020 r. 

PDFZarządzenie Nr 50.pdf

 

51. Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy.

PDFZarządzenie Nr 51.pdf

 

52. Zarządzenie w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta i Gminy Wiślica oraz jednostek organizacyjnych na 2020 r. 

PDFZarządzenie Nr 52.pdf

 

53. Zarządzenie w sprawie ograniczenia funkcjonowania Urzędu Miasta i Gminy Wiślica.

PDFZarządzenie Nr 53.pdf

 

54. Zarządzenie w sprawie powołania Gminnego Biura Spisowego i wyznaczenie Zastępcy Gminnego Komisarza Spisowego.

PDFZarządzenie Nr 54.pdf

 

55. Zarządzenie w sprawie zapewnienia bezpłatnego umieszczania urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych oraz podania wykazu tych miejsc do publicznej wiadomości.

PDFZarządzenie Nr 55.pdf

 

56. Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy

PDFZarządzenie Nr 56.pdf

 

57. Zarządzenie w sprawie powołania koordynatora gminnego do spraw informatyki, operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych w zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r. wyborach Prezydenta RP.

PDFZarządzenie Nr 57.pdf

 

58. Zarządzenie w sprawie wskazania osób odpowiedzialnych za ochronę lokali obwodowych komisji wyborczych w czasie przerwy w głosowaniu spowodowanej nadzwyczajnymi wydarzeniami.

PDFZarządzenie Nr 58.pdf

 

59. Zarządzenie w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta i Gminy Wiślica oraz jednostek organizacyjnych na 2020 r. 

PDFZarządzenie Nr 59.pdf

 

61. Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy.

PDFZarządzenie Nr 61.pdf

 

62. Zarządzenie w sprawie zmian w planie finansowym UMiG Wiślica oraz jednostek organizacyjnych na 2020r.

PDFZarządzenie Nr 62.pdf

 

63. Zarządzenie w sprawie zmian w planie finansowym UMiG Wiślica na 2020 r. 

PDFZarządzenie Nr 63.pdf

 

64. Zarządzenie w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Wiślicy.

PDFZarządzenie Nr 64.pdf

 

65. Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy.

PDFZarządzenie Nr 65.pdf

 

66. Zarządzenie w sprawie zmian w planie finansowym UMiG Wiślica oraz jednostek organizacyjnych na 2020 r.

PDFZarządzenie Nr 66.pdf

 

67. Zarządzenie w sprawie ustalenia dyżurów pracowników UMiG Wiślica w związku z wyborami Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r. 

PDFZarzadzenie Nr 67.pdf

 

68. Zarządzenie w sprawie powierzenia sekretarzowi Miasta i Gminy Wiślica prowadzenia spraw Miasta i Gminy Wiślica.

PDFZarządzenie Nr 68.pdf

 

69. Zarządzenie w sprawie powołania Komisji do dokonania oceny ofert i wyboru oferty w sprawie usuwania azbestu z budynków mieszkalnych oraz gospodarczych na terenie Gminy Wiślica.

PDFZarządzenie Nr 69.pdf

 

69 A. Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy

PDFZarządzenie Nr 69A.pdf

 

69 B. Zarządzenie w sprawie zmian w planie finansowym UMiG Wiślica oraz jednostek organizacyjnych na 2020 r. 

PDFZarządzenie Nr 69B.pdf

 

70. Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy.

PDFZarządzenie Nr 70.pdf

 

71. Zarządzenie w sprawie zmian w planie finansowym UMiG Wiślica oraz jednostek organizacyjnych na 2020 r. 

PDFZarządzenie Nr 71.pdf

 

72. Zarządzenie w sprawie ustalenia dyżurów pracowników UMiG Wiślica w związku z wyborami Prezydenta RP zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r. głosowanie ponowne.

PDFZarządzenie Nr 72.pdf

 

73. Zarządzenie w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym UMiG Wiślica

PDFZarządzenie Nr 73.pdf

 

74. Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy.

PDFZarządzenie Nr 74.pdf

 

75. Zarządzenie w sprawie zmian w planie finansowym UMiG Wiślica oraz jednostek organizacyjnych na 2020 r. 

PDFZarządzenie Nr 75.pdf

 

76. Zarządzenie w sprawie określenia wzoru wniosku i wzoru umowy z zakresu dofinansowania usuwania azbestu z budynków mieszkalnych oraz gospodarczych na terenie Gminy Wiślica przy udziale środków budżetu Gminy Wiślica oraz powołania Komisji do spraw rozpatrywania wniosków o dofinansowanie do usunięcia wyrobów zawierających azbest.

PDFZarządzenie Nr 76.pdf

 

77. Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy

PDFZarządzenie Nr 77.pdf

 

78. Zarządzenie w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta i Gminy Wiślica oraz jednostek organizacyjnych na 2020 rok.

PDFZarządzenie Nr 78.pdf

 

79. Zarządzenie w sprawie powołania Komisji Przetargowej  do przeprowadzenia przetargów na zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy Wiślica.

PDFZarządzenie Nr 79.pdf

 

80. Zarządzenie w sprawie zmiany w rozkładzie czasu pracy w Urzędzie Miasta i Gminy.

PDFZarządzenie Nr 80.pdf

 

81. Zarządzenie w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

PDFZarzadzenie Nr 81.pdf

 

82. Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy.

PDFZarządzenie Nr 82.pdf

 

83. Zarządzenie w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta i Gminy Wiślica na 2020 r. 

PDFZarzadzenie Nr 83.pdf

 

84. Zarządzenie w sprawie zmian w Regulaminie wynagradzania pracowników UMiG.

PDFZarządzenie Nr 84.pdf

 

85. Zarządzenie w sprawie powołania Komisji ds. ustalenia normy spalania oleju napędowego dla samochodów marki "Opel Combo" oraz  " Ford Transit".

PDFZarządzenie Nr 85.pdf

 

86. Zarządzenie w sprawie przedłużenia powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Szkoły Podstawowej w Skotnikach Dolnych.

PDFZarządzenie Nr 86.pdf

 

87. Zarządzenie w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz przebiegu realizacji wykonania planu Zakładu Opieki Zdrowotnej oraz Miejskiej Biblioteki Publicznej za I półrocze 2020 roku.

PDFZarządzenie Nr 87.pdf

 

88. Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy 

PDFZarządzenie Nr 88.pdf

 

89. Zarządzenie w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta i Gminy Wiślica oraz jednostek organizacyjnych na 2020 r.

PDFZarządzenie Nr 89.pdf 

 

90.  Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy Wiślica.

PDFZarządzenie Nr 90.pdf

 

91. Zarządzenie w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta i Gminy Wiślica na 2020 r. 

PDFZarządzenie Nr 91.pdf

 

93. Zarządzenie w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 54/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Wiślica z dnia 1 czerwca 2020 roku w sprawie powołania Gminnego Biura Spisowego i wyznaczenie Zastępcy Gminnego Komisarza Spisowego.

PDFZarządzenie Nr 93.pdf

 

94. Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy Wislica.

PDFZarządzenie Nr 94.pdf

 

95. Zarządzenie w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta i gminy Wiślica oraz jednostek organizacyjnych na 2020.

PDFZarządzenie Nr 95.pdf

 

96. Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy Wiślica.

PDFZarządzenie Nr 96.pdf

 

97. Zarządzenie w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta i Gminy Wiślica na 2020 r. 

PDFZarządzenie Nr 97.pdf

 

98. Zarządzenie w sprawie powołania Komisji do dokonania oceny ofert i wyboru oferty w sprawie wycinki i podcięcia drzew na terenie Gminy.

PDFZarządzenie Nr 98.pdf

 

99. Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy. 

PDFZarządzenie Nr 99.pdf

 

100. Zarządzenie w sprawie zmian w planie finansowym UMiG Wiślica oraz jednostek organizacyjnych na 2020 r. 

PDFZarządzenie Nr 100.pdf

 

101. Zarządzenie w sprawie wyznaczenia Koordynatora do Spraw Dostępności.

PDFZarządzenie Nr 101.pdf

 

102. Zarządzenie w sprawie zmian w planie finansowym UMiG Wiślica na 2020 r. 

PDFZarządzenie Nr 102.pdf

 

104. Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy.

PDFZarządzenie Nr 104.pdf

 

105. Zarządzenie w sprawie zmian w planie finansowym UMiG oraz jednostek organizacyjnych na 2020 r. 

PDFZarządzenie Nr 105.pdf

 

106. Zarządzenie w sprawie ograniczenia funkcjonowania UMiG Wiślica.

PDFZarządzenie Nr 106.pdf

 

107. Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy.

PDFZarządzenie Nr 107.pdf

 

108. Zarządzenie w sprawie zmian w planie finansowym UMiG Wiślica oraz jednostek organizacyjnych na 2020 r. 

PDFZarządzenie Nr 108.pdf 

 

109. Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy.

PDFZarządzenie Nr 109.pdf

 

110. Zarządzenie w sprawie zmian w planie finansowym UMiG Wiślica oraz jednostek organizacyjnych na 2020 r.

PDFZarządzenie Nr 110.pdf

 

112. Zarządzenie w sprawie  zmian w budżecie miasta i gminy.

PDFZarządzenie Nr 112.pdf

 

113. Zarządzenie w sprawie zmian w planie finansowym UMiG Wiślica oraz jednostek organizacyjnych na 2020 r. 

PDFZarządzenie Nr 113.pdf

 

114. Zarządzenie w sprawie powołania Komisji ds. ustalenia normy spalania oleju napędowego dla samochodów.

PDFZarządzenie Nr 114.pdf

 

115. Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy 

PDFZarządzenie Nr 115.pdf

 

116. Zarządzenie w sprawie z mian w planie finansowym UMiG Wiślica oraz jednostek organizacyjnych na 2020 r. 

PDFZarzadzenie Nr 116.pdf

 

120. Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy.

PDFZarządzenie Nr 120.pdf

 

121. Zarządzenie w sprawie zmian w planie finansowym UMiG Wiślica oraz jednostek organizacyjnych na 2020 r. 

PDFZarządzenie Nr 121.pdf

 

124. Zarządzenie w sprawie powołania komisji w celu odbioru robót budowlanych w ramach modernizacji Zespołu Szkolno-
Przedszkolnego. 

PDFZarządzenie Nr 124.pdf 

 

125. Zarządzenie w sprawie zmian w planie finansowym UMiG Wiślica oraz jednostek organizacyjnych na 2020 rok

PDFZarządzenie Nr 125.pdf

 

126. Zarządzenie w sprawie zmiany w rozkładzie czasu pracy w UMiG Wiślica 

PDFZarządzenie Nr 126.pdf

 

128. Zarządzenie w sprawie powołania Zespołu zadaniowego do opracowania ramowych zasad wdrożenia Pracowniczych Planów Kapitałowych w Urzędzie Miasta i Gminy Wiślica oraz jednostek organizacyjnych Gminy Wiślica.

PDFZarządzenie Nr 128.pdf

 

129. Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy 

PDFZarządzenie Nr 129.pdf

 

130. Zarządzenie w sprawie zmian w planie finansowym UMiG Wiślica oraz jednostek organizacyjnych  na 2020 r. 

PDFZarządzenie Nr 130.pdf

 

131. Zarządzenie w sprawie zmian w planie finansowym UMiG Wiślica oraz jednostek organizacyjnych na 2020 rok.

PDFZarządzenie Nr 131.pdf