Niesłyszący

Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Wiślica 2020

1. Zarządzenie w sprawie realizacji pozamilitarnych przygotowań obronnych Miasta i Gminy Wiślica.

PDFZarządzenie Nr 1.pdf

 

3. Zarządzenie w sprawie powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej oraz regulaminu ustalającego organizacje i tryb jej działania.

PDFZarządzenie Nr 3.pdf

 

4. Zarządzenie w sprawie wykonania uchwały budżetowej Gminy Wiślica na 2020 rok

PDFZarządzenie Nr 4.pdf

 

5. Zarządzenie w sprawie ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zaleconych Gminie Wiślica na 2020 r. 

PDFZarządzenie Nr 5.pdf

 

6. Zarządzenie w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej składników majątkowych znajdujących się w Urzędzie Miasta i Gminy Wiślica. 

PDFZarządzenie Nr 6.pdf

 

10. Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy.

PDFZarządzenie Nr10.pdf

 

11. Zarządzenie w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta i Gminy.

PDFZarządzenie Nr11.pdf

 

12. Zarządzenie w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2020 r. 

PDFZarządzenie Nr 12.pdf

 

13. Zarzadzenie w sprawie ustalenia trybu powołania i pracy komisji konkursowych opiniujących wnioski podmiotów ubiegających się o dotacje z budżetu gminy na realizację przedsięwzięć w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2020 r.

PDFZarządzenie Nr 13.pdf 

 

14. Zarządzenie w sprawie zapewnienia bezpłatnego umieszczania urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych oraz podania wykazu tych miejsc do publicznej wiadomości.

PDFZarządzenie Nr 14.pdf

 

15. Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy. 

PDFZarządzenie Nr 15.pdf

 

16. Zarządzenie w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta i Gminy 

PDFZarządzenie Nr 16.pdf

 

17. Zarządzenie w sprawie ustalenia proporcji rocznej struktury sprzedaży oraz prewspółczynnika proporcji VAT do stosowania w Urzędzie Miasta i Gminy Wiślica w 2020 r. 

PDFZarządzenie Nr 17.pdf

 

18. Zarządzenie w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta i Gminy.

PDFZarządzenie Nr 18.pdf

 

19. Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy.

PDFZarządzenie Nr 19.pdf

 

20. Zarządzenie w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta i Gminy

PDFZarzadzenie Nr 20.pdf

 

21. Zarządzenie w sprawie powołania koordynatora gminnego do spraw informatyki, operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych w zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r. wyborach PRP.

PDFZarządzenie Nr 21.pdf

 

22. Zarządzenie w sprawach zmian w budżecie miasta i gminy.

PDFZarządzenie Nr 22.pdf

 

23. Zarządzenie w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta i Gminy 

PDFZarządzenie Nr 23.pdf

 

24. Zarządzenie w sprawie czasowego zamknięcia Targowiska Gminnego .

PDFZarządzenie Nr 24.pdf

 

25. Zarządzenie w sprawie ograniczenia funkcjonowania Urzędu Miasta i Gminy 

PDFZarządzenie Nr 25.pdf

 

26. Zarządzenie w sprawie wprowadzenia Regulaminu pracy zdalnej.

PDFZarządzenie Nr26.pdf

 

27. Zarządzenie w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Wiślica za 2019 rok.

PDFZarządzenie Nr 27.pdf