Niesłyszący

Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Wiślica 2020

1. Zarządzenie w sprawie realizacji pozamilitarnych przygotowań obronnych Miasta i Gminy Wiślica.

PDFZarządzenie Nr 1.pdf (578,90KB)

 

3. Zarządzenie w sprawie powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej oraz regulaminu ustalającego organizacje i tryb jej działania.

PDFZarządzenie Nr 3.pdf (286,66KB)

 

4. Zarządzenie w sprawie wykonania uchwały budżetowej Gminy Wiślica na 2020 rok

PDFZarządzenie Nr 4.pdf (9,88MB)

 

5. Zarządzenie w sprawie ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zaleconych Gminie Wiślica na 2020 r. 

PDFZarządzenie Nr 5.pdf (1,02MB)

 

6. Zarządzenie w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej składników majątkowych znajdujących się w Urzędzie Miasta i Gminy Wiślica. 

PDFZarządzenie Nr 6.pdf (455,81KB)

 

10. Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy.

PDFZarządzenie Nr10.pdf (1,30MB)

 

11. Zarządzenie w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta i Gminy.

PDFZarządzenie Nr11.pdf (1,74MB)

 

12. Zarządzenie w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2020 r. 

PDFZarządzenie Nr 12.pdf (331,03KB)

 

13. Zarzadzenie w sprawie ustalenia trybu powołania i pracy komisji konkursowych opiniujących wnioski podmiotów ubiegających się o dotacje z budżetu gminy na realizację przedsięwzięć w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2020 r.

PDFZarządzenie Nr 13.pdf (3,21MB) 

 

14. Zarządzenie w sprawie zapewnienia bezpłatnego umieszczania urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych oraz podania wykazu tych miejsc do publicznej wiadomości.

PDFZarządzenie Nr 14.pdf (402,84KB)

 

15. Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy. 

PDFZarządzenie Nr 15.pdf (2,57MB)

 

16. Zarządzenie w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta i Gminy 

PDFZarządzenie Nr 16.pdf (1,46MB)

 

17. Zarządzenie w sprawie ustalenia proporcji rocznej struktury sprzedaży oraz prewspółczynnika proporcji VAT do stosowania w Urzędzie Miasta i Gminy Wiślica w 2020 r. 

PDFZarządzenie Nr 17.pdf (1,18MB)

 

18. Zarządzenie w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta i Gminy.

PDFZarządzenie Nr 18.pdf (1,06MB)

 

19. Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy.

PDFZarządzenie Nr 19.pdf (617,79KB)

 

20. Zarządzenie w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta i Gminy

PDFZarzadzenie Nr 20.pdf (650,03KB)

 

21. Zarządzenie w sprawie powołania koordynatora gminnego do spraw informatyki, operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych w zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r. wyborach PRP.

PDFZarządzenie Nr 21.pdf (939,91KB)

 

22. Zarządzenie w sprawach zmian w budżecie miasta i gminy.

PDFZarządzenie Nr 22.pdf (1,26MB)

 

23. Zarządzenie w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta i Gminy 

PDFZarządzenie Nr 23.pdf (1,28MB)

 

24. Zarządzenie w sprawie czasowego zamknięcia Targowiska Gminnego .

PDFZarządzenie Nr 24.pdf (209,13KB)

 

25. Zarządzenie w sprawie ograniczenia funkcjonowania Urzędu Miasta i Gminy 

PDFZarządzenie Nr 25.pdf (290,89KB)

 

26. Zarządzenie w sprawie wprowadzenia Regulaminu pracy zdalnej.

PDFZarządzenie Nr26.pdf (1,53MB)

 

27. Zarządzenie w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Wiślica za 2019 rok.

PDFZarządzenie Nr 27.pdf (25,78MB)

 

28. Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy.

PDFZarządzenie Nr 28 (2).pdf (949,75KB)

 

29. Zarządzenie w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta i Gminy Wiślica na 2020 rok.

PDFZarządzenie Nr 29.pdf (974,00KB)

 

30. Zarządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w zakresie organizacji pracy w Urzędzie Miasta i Gminy mających na celu zapobieganie rozprzestrzenienia się zakażeń wirusem SARS-CoV-2.

PDFZarządzenie Nr 30.pdf (586,51KB)

 

31. Zarządzenie w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta i Gminy Wiślica na 2020 rok.

PDFZarządzenie Nr 31.pdf (660,56KB)

 

32. Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy.

PDFZarządzenie Nr 32.pdf (915,75KB)

 

33. Zarządzenie w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta i Gminy Wiślica na 2020 rok. 

PDFZarządzenie Nr 33.pdf (214,38KB)

 

34. Zarządzenie  w sprawie ograniczenia funkcjonowania Urzędu Miasta i Gminy Wiślica.

PDFZarządzenie Nr 34.pdf (439,94KB)

 

36. Zarządzenie w sprawie ponownego otwarcia Targowiska Gminnego w Wiślicy .

PDFZarządzenie Nr 36.pdf (184,80KB)

 

37. Zarządzenie w sprawie rozdysponowania rezerwy celowej na zarządzenie kryzysowe.

PDFZarządzenie Nr 37.pdf (447,78KB)

 

38. Zarządzenie w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta i Gminy Wiślica.

PDFZarządzenie Nr 38.pdf (454,48KB)

 

39. Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy Wiślica. 

PDFZarządzenie Nr 39.pdf (1,58MB)

 

40. Zarządzenie w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta i Gminy Wiślica oraz jednostek organizacyjnych na 2020 r. 

PDFZarządzenie Nr 40.pdf (2,00MB)

 

41. Zarządzenie w sprawie przedłużenia powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Szkoły Podstawowej w Skotnikach Dolnych.

PDFZarządzenie Nr 41.pdf (248,02KB)

 

42. Zarządzenie w sprawie przeprowadzania kontroli przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Wiślica. 

PDFZarządzenie Nr 42.pdf (2,24MB)

 

43. Zarządzenie w sprawie powołania Komisji Gminnej do spraw szacowania strat w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej oraz budynkach mieszkalnych w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne na terenie gminy Wiślica. 

PDFZarządzenie Nr 43.pdf (494,20KB)

 

44. Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy

PDFZarządzenie Nr 44.pdf (756,72KB)

 

45. Zarządzenie w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta i Gminy Wiślica oraz jednostek organizacyjnych na 2020 r. 

PDFZarządzenie Nr 45.pdf (1 006,05KB)

 

46. Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy.

PDFZarządzenie Nr 46.pdf (231,55KB)

 

47.Zarządzenie w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta i Gminy Wiślica oraz jednostek organizacyjnych na 2020 r. 

PDFZarządzenie Nr 47.pdf (1,31MB)

 

48. Zarządzenie w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 30/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Wiślica z dnia 30 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w zakresie organizacji pracy w Urzędzie Miasta i Gminy Wiślica mających na celu zapobieganie rozprzestrzeniania się wirusem SARS-CoV-2

PDFZarządzenie Nr 48.pdf (261,56KB)

 

49. Zarządzenie w sprawie ograniczenia funkcjonowania Urzędu Miasta i gminy Wiślica. 

PDFZarządzenie Nr 49.pdf (641,92KB)

 

50. Zarządzenie w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta i Gminy Wiślica oraz jednostek organizacyjnych na 2020 r. 

PDFZarządzenie Nr 50.pdf (2,63MB)

 

51. Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy.

PDFZarządzenie Nr 51.pdf (465,78KB)

 

52. Zarządzenie w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta i Gminy Wiślica oraz jednostek organizacyjnych na 2020 r. 

PDFZarządzenie Nr 52.pdf (2,11MB)

 

53. Zarządzenie w sprawie ograniczenia funkcjonowania Urzędu Miasta i Gminy Wiślica.

PDFZarządzenie Nr 53.pdf (684,40KB)

 

54. Zarządzenie w sprawie powołania Gminnego Biura Spisowego i wyznaczenie Zastępcy Gminnego Komisarza Spisowego.

PDFZarządzenie Nr 54.pdf (356,52KB)

 

55. Zarządzenie w sprawie zapewnienia bezpłatnego umieszczania urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych oraz podania wykazu tych miejsc do publicznej wiadomości.

PDFZarządzenie Nr 55.pdf (402,56KB)

 

56. Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy

PDFZarządzenie Nr 56.pdf (1,11MB)

 

57. Zarządzenie w sprawie powołania koordynatora gminnego do spraw informatyki, operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych w zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r. wyborach Prezydenta RP.

PDFZarządzenie Nr 57.pdf (980,72KB)

 

58. Zarządzenie w sprawie wskazania osób odpowiedzialnych za ochronę lokali obwodowych komisji wyborczych w czasie przerwy w głosowaniu spowodowanej nadzwyczajnymi wydarzeniami.

PDFZarządzenie Nr 58.pdf (464,89KB)

 

59. Zarządzenie w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta i Gminy Wiślica oraz jednostek organizacyjnych na 2020 r. 

PDFZarządzenie Nr 59.pdf (1,52MB)

 

61. Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy.

PDFZarządzenie Nr 61.pdf (1,50MB)

 

62. Zarządzenie w sprawie zmian w planie finansowym UMiG Wiślica oraz jednostek organizacyjnych na 2020r.

PDFZarządzenie Nr 62.pdf (1,70MB)

 

63. Zarządzenie w sprawie zmian w planie finansowym UMiG Wiślica na 2020 r. 

PDFZarządzenie Nr 63.pdf (1,51MB)

 

64. Zarządzenie w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Wiślicy.

PDFZarządzenie Nr 64.pdf (1,56MB)

 

65. Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy.

PDFZarządzenie Nr 65.pdf (1,60MB)

 

66. Zarządzenie w sprawie zmian w planie finansowym UMiG Wiślica oraz jednostek organizacyjnych na 2020 r.

PDFZarządzenie Nr 66.pdf (1,53MB)

 

67. Zarządzenie w sprawie ustalenia dyżurów pracowników UMiG Wiślica w związku z wyborami Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r. 

PDFZarzadzenie Nr 67.pdf (389,69KB)

 

68. Zarządzenie w sprawie powierzenia sekretarzowi Miasta i Gminy Wiślica prowadzenia spraw Miasta i Gminy Wiślica.

PDFZarządzenie Nr 68.pdf (247,56KB)

 

69. Zarządzenie w sprawie powołania Komisji do dokonania oceny ofert i wyboru oferty w sprawie usuwania azbestu z budynków mieszkalnych oraz gospodarczych na terenie Gminy Wiślica.

PDFZarządzenie Nr 69.pdf (311,23KB)

 

69 A. Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy

PDFZarządzenie Nr 69A.pdf (828,14KB)

 

69 B. Zarządzenie w sprawie zmian w planie finansowym UMiG Wiślica oraz jednostek organizacyjnych na 2020 r. 

PDFZarządzenie Nr 69B.pdf (1,02MB)

 

70. Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy.

PDFZarządzenie Nr 70.pdf (1,37MB)

 

71. Zarządzenie w sprawie zmian w planie finansowym UMiG Wiślica oraz jednostek organizacyjnych na 2020 r. 

PDFZarządzenie Nr 71.pdf (1,36MB)

 

72. Zarządzenie w sprawie ustalenia dyżurów pracowników UMiG Wiślica w związku z wyborami Prezydenta RP zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r. głosowanie ponowne.

PDFZarządzenie Nr 72.pdf (392,36KB)

 

73. Zarządzenie w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym UMiG Wiślica

PDFZarządzenie Nr 73.pdf (1,02MB)

 

74. Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy.

PDFZarządzenie Nr 74.pdf (1,14MB)

 

75. Zarządzenie w sprawie zmian w planie finansowym UMiG Wiślica oraz jednostek organizacyjnych na 2020 r. 

PDFZarządzenie Nr 75.pdf (2,19MB)

 

76. Zarządzenie w sprawie określenia wzoru wniosku i wzoru umowy z zakresu dofinansowania usuwania azbestu z budynków mieszkalnych oraz gospodarczych na terenie Gminy Wiślica przy udziale środków budżetu Gminy Wiślica oraz powołania Komisji do spraw rozpatrywania wniosków o dofinansowanie do usunięcia wyrobów zawierających azbest.

PDFZarządzenie Nr 76.pdf (4,27MB)

 

77. Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy

PDFZarządzenie Nr 77.pdf (1,62MB)

 

78. Zarządzenie w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta i Gminy Wiślica oraz jednostek organizacyjnych na 2020 rok.

PDFZarządzenie Nr 78.pdf (2,32MB)

 

79. Zarządzenie w sprawie powołania Komisji Przetargowej  do przeprowadzenia przetargów na zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy Wiślica.

PDFZarządzenie Nr 79.pdf (353,09KB)

 

80. Zarządzenie w sprawie zmiany w rozkładzie czasu pracy w Urzędzie Miasta i Gminy.

PDFZarządzenie Nr 80.pdf (266,80KB)

 

81. Zarządzenie w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

PDFZarzadzenie Nr 81.pdf (282,25KB)

 

82. Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy.

PDFZarządzenie Nr 82.pdf (572,44KB)

 

83. Zarządzenie w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta i Gminy Wiślica na 2020 r. 

PDFZarzadzenie Nr 83.pdf (596,04KB)

 

84. Zarządzenie w sprawie zmian w Regulaminie wynagradzania pracowników UMiG.

PDFZarządzenie Nr 84.pdf (296,92KB)

 

85. Zarządzenie w sprawie powołania Komisji ds. ustalenia normy spalania oleju napędowego dla samochodów marki "Opel Combo" oraz  " Ford Transit".

PDFZarządzenie Nr 85.pdf (288,08KB)

 

86. Zarządzenie w sprawie przedłużenia powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Szkoły Podstawowej w Skotnikach Dolnych.

PDFZarządzenie Nr 86.pdf (245,98KB)

 

87. Zarządzenie w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz przebiegu realizacji wykonania planu Zakładu Opieki Zdrowotnej oraz Miejskiej Biblioteki Publicznej za I półrocze 2020 roku.

PDFZarządzenie Nr 87.pdf (249,41KB)

 

88. Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy 

PDFZarządzenie Nr 88.pdf (1,57MB)

 

89. Zarządzenie w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta i Gminy Wiślica oraz jednostek organizacyjnych na 2020 r.

PDFZarządzenie Nr 89.pdf (1,80MB) 

 

90.  Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy Wiślica.

PDFZarządzenie Nr 90.pdf (1,08MB)

 

91. Zarządzenie w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta i Gminy Wiślica na 2020 r. 

PDFZarządzenie Nr 91.pdf (1,10MB)

 

93. Zarządzenie w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 54/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Wiślica z dnia 1 czerwca 2020 roku w sprawie powołania Gminnego Biura Spisowego i wyznaczenie Zastępcy Gminnego Komisarza Spisowego.

PDFZarządzenie Nr 93.pdf (234,27KB)

 

94. Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy Wislica.

PDFZarządzenie Nr 94.pdf (1,46MB)

 

95. Zarządzenie w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta i gminy Wiślica oraz jednostek organizacyjnych na 2020.

PDFZarządzenie Nr 95.pdf (1,80MB)

 

96. Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy Wiślica.

PDFZarządzenie Nr 96.pdf (992,73KB)

 

97. Zarządzenie w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta i Gminy Wiślica na 2020 r. 

PDFZarządzenie Nr 97.pdf (669,48KB)

 

98. Zarządzenie w sprawie powołania Komisji do dokonania oceny ofert i wyboru oferty w sprawie wycinki i podcięcia drzew na terenie Gminy.

PDFZarządzenie Nr 98.pdf (314,06KB)

 

99. Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy. 

PDFZarządzenie Nr 99.pdf (1,76MB)

 

100. Zarządzenie w sprawie zmian w planie finansowym UMiG Wiślica oraz jednostek organizacyjnych na 2020 r. 

PDFZarządzenie Nr 100.pdf (1,97MB)

 

101. Zarządzenie w sprawie wyznaczenia Koordynatora do Spraw Dostępności.

PDFZarządzenie Nr 101.pdf (314,80KB)

 

102. Zarządzenie w sprawie zmian w planie finansowym UMiG Wiślica na 2020 r. 

PDFZarządzenie Nr 102.pdf (1,99MB)

 

104. Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy.

PDFZarządzenie Nr 104.pdf (676,23KB)

 

105. Zarządzenie w sprawie zmian w planie finansowym UMiG oraz jednostek organizacyjnych na 2020 r. 

PDFZarządzenie Nr 105.pdf (828,16KB)

 

106. Zarządzenie w sprawie ograniczenia funkcjonowania UMiG Wiślica.

PDFZarządzenie Nr 106.pdf (140,54KB)

 

107. Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy.

PDFZarządzenie Nr 107.pdf (436,77KB)

 

108. Zarządzenie w sprawie zmian w planie finansowym UMiG Wiślica oraz jednostek organizacyjnych na 2020 r. 

PDFZarządzenie Nr 108.pdf (473,19KB) 

 

109. Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy.

PDFZarządzenie Nr 109.pdf (498,06KB)

 

110. Zarządzenie w sprawie zmian w planie finansowym UMiG Wiślica oraz jednostek organizacyjnych na 2020 r.

PDFZarządzenie Nr 110.pdf (582,28KB)

 

112. Zarządzenie w sprawie  zmian w budżecie miasta i gminy.

PDFZarządzenie Nr 112.pdf (590,12KB)

 

113. Zarządzenie w sprawie zmian w planie finansowym UMiG Wiślica oraz jednostek organizacyjnych na 2020 r. 

PDFZarządzenie Nr 113.pdf (571,04KB)

 

114. Zarządzenie w sprawie powołania Komisji ds. ustalenia normy spalania oleju napędowego dla samochodów.

PDFZarządzenie Nr 114.pdf (46,91KB)

 

115. Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy 

PDFZarządzenie Nr 115.pdf (349,67KB)

 

116. Zarządzenie w sprawie z mian w planie finansowym UMiG Wiślica oraz jednostek organizacyjnych na 2020 r. 

PDFZarzadzenie Nr 116.pdf (352,31KB)

 

120. Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy.

PDFZarządzenie Nr 120.pdf (586,35KB)

 

121. Zarządzenie w sprawie zmian w planie finansowym UMiG Wiślica oraz jednostek organizacyjnych na 2020 r. 

PDFZarządzenie Nr 121.pdf (639,54KB)

 

124. Zarządzenie w sprawie powołania komisji w celu odbioru robót budowlanych w ramach modernizacji Zespołu Szkolno-
Przedszkolnego. 

PDFZarządzenie Nr 124.pdf (73,80KB) 

 

125. Zarządzenie w sprawie zmian w planie finansowym UMiG Wiślica oraz jednostek organizacyjnych na 2020 rok

PDFZarządzenie Nr 125.pdf (433,46KB)

 

126. Zarządzenie w sprawie zmiany w rozkładzie czasu pracy w UMiG Wiślica 

PDFZarządzenie Nr 126.pdf (44,83KB)

 

127. Zarządzenie w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji 2020 r.

PDFZarządzenie Nr 127.pdf (416,62KB)

 

128. Zarządzenie w sprawie powołania Zespołu zadaniowego do opracowania ramowych zasad wdrożenia Pracowniczych Planów Kapitałowych w Urzędzie Miasta i Gminy Wiślica oraz jednostek organizacyjnych Gminy Wiślica.

PDFZarządzenie Nr 128.pdf (118,11KB)

 

129. Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy 

PDFZarządzenie Nr 129.pdf (548,17KB)

 

130. Zarządzenie w sprawie zmian w planie finansowym UMiG Wiślica oraz jednostek organizacyjnych  na 2020 r. 

PDFZarządzenie Nr 130.pdf (596,30KB)

 

131. Zarządzenie w sprawie zmian w planie finansowym UMiG Wiślica oraz jednostek organizacyjnych na 2020 rok.

PDFZarządzenie Nr 131.pdf (566,73KB)