Niesłyszący

Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Wiślica 2020

1. Zarządzenie w sprawie realizacji pozamilitarnych przygotowań obronnych Miasta i Gminy Wiślica.

PDFZarządzenie Nr 1.pdf

 

3. Zarządzenie w sprawie powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej oraz regulaminu ustalającego organizacje i tryb jej działania.

PDFZarządzenie Nr 3.pdf

 

4. Zarządzenie w sprawie wykonania uchwały budżetowej Gminy Wiślica na 2020 rok

PDFZarządzenie Nr 4.pdf

 

5. Zarządzenie w sprawie ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zaleconych Gminie Wiślica na 2020 r. 

PDFZarządzenie Nr 5.pdf

 

6. Zarządzenie w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej składników majątkowych znajdujących się w Urzędzie Miasta i Gminy Wiślica. 

PDFZarządzenie Nr 6.pdf