Informujemy, że dnia 24 stycznia 2020 r. (piątek) o godz.9.00 w  byłej siedzibie Banku Spółdzielczego w Wiślicy ul. Władysława Łokietka 2, odbędzie się XXI Sesja Rady Miejskiej w Wiślicy. Serdecznie zapraszamy

Niesłyszący

Ostrzeżenie: Utrudnienie na dk 73

1. Województwo: świętokrzyskie 2. Nr drogi: 73 3. Pikietaż: 23+000 4. Odcinek drogi ograniczony rozpoznawalnymi miejscowościami: Kielce - Morawica 5. Kierunek: Kielce 6. Miejscowość zdarzenia: Piaseczna Górka 7. Rodzaj zdarzenia: Inne zdarzenia 8. Opis zdarzenia: Wyciek substancji ropopochodnej na odc. ok.. 6 km 9. Rodzaj pojazdów uczestniczących w zdarzeniu: 10. Liczba rannych: 11. Liczba zabitych: 12. Rodzaj utrudnienia: Inne 13. Rodzaj wprowadzonych ułatwień: służby na miejscu, trwa usuwanie wycieku 14. Przewidywany czas utrudnienia (h): 2 15. Data powstania zdarzenia: 2020-01-13 16. Godzina powstania zdarzenia: 18:30 17. Źródło uzyskania informacji: PSP 18. Uszkodzenie infrastruktury drogowej: Brak informacji 19. Godzina potwierdzenia utrudnienia: 19:10

Komunikat jest ważny od 13-01-2020 19:11:00 do 13-01-2020 21:00:00


Strona została wygenerowana automatycznie w oparciu o dane z Regionalnego Systemu Ostrzegania