Niesłyszący

Sprawozdanie – roczna zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych przez Burmistrza Miasta i Gminy w 2019 roku.

Petycje 2019

Data złożenia

6.12.2019 r.

17.12.2019 r.

Imię i nazwisko/nazwa podmiotu wnoszącego petycję lub podmiotu, w interesie którego petycja jest składana

Renata Sutor

Fundacja Rozwoju Obrotu Bezgotówkowego

Przedmiot petycji

1. Zmiana przepisów prawa miejscowego.

2. Dokonanie pełnej Intronizacji Jezusa Chrystusa na Króla Polski według zaleceń Rozalii Celakównej.

Płatności bezgotówkowe

Odwzorowanie

poczta tradycyjna

e-mail

Odpowiedzialny za realizację

Anna Kafara

Edyta Szostak

Treść petycji

 petycja.pdf

 petycja.pdf 

Odpowiedź

 odpowiedź.pdf

 odpowiedź.pdf