Niesłyszący

Sprawozdanie – roczna zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych przez Radę Miejską w Wiślicy w 2019 roku.

Petycje 2019 

Data złożenia

18.11.2019 r.

Imię i nazwisko/nazwa podmiotu wnoszącego petycję lub podmiotu, w interesie którego petycja jest składana

Renata Sutor

Przedmiot petycji

1. Zmiana przepisów prawa miejscowego.

2. Zmiana przepisów Prawa podatkowego.

3. Zmiana przepisów Prawa Cywilnego.

4. Zmiana przepisów Prawa Gospodarczego.

5. Zmiana przepisów Prawa Gospodarczego.

6. Zmiana przepisów Prawa mediów.

7. Zmiana Przepisów Prawa Postępowania Cywilnego.

8. Zmiana Przepisów Prawa Postępowania Cywilnego.

9. Zmiana Przepisów Prawa Cywilnego.

Odwzorowanie

skrytka e-puap

Odpowiedzialny za realizację

Anna Kafara

Treść petycji

 petycja.pdf

Odpowiedź