Niesłyszący

Ostrzeżenie: Utrudnienie na dk 74

1. Województwo: świętokrzyskie 2. Nr drogi: 74 3. Pikietaż: 93+300 4. Odcinek drogi ograniczony rozpoznawalnymi miejscowościami: Kielce - Opatów 5. Kierunek: 6. Miejscowość zdarzenia: Górno 7. Rodzaj zdarzenia: Kolizja 8. Opis zdarzenia: zderzenie pojazdów 9. Rodzaj pojazdów uczestniczących w zdarzeniu: 2 osobowe 10. Liczba rannych: 0 11. Liczba zabitych: 0 12. Rodzaj utrudnienia: Zablokowany jeden pas ruchu 13. Rodzaj wprowadzonych ułatwień: Ruch wahadłowy 14. Przewidywany czas utrudnienia (h): 1 15. Data powstania zdarzenia: 2020-01-31 16. Godzina powstania zdarzenia: 18:35 17. Źródło uzyskania informacji: Policja 18. Uszkodzenie infrastruktury drogowej: Nie 19. Godzina potwierdzenia utrudnienia:

Komunikat jest ważny od 31-01-2020 18:34:00 do 31-01-2020 19:31:00


Strona została wygenerowana automatycznie w oparciu o dane z Regionalnego Systemu Ostrzegania