Niesłyszący

Uroczyste otwarcie Klubu „Senior +”

W dniu 30.01.2020 r. odbyło się uroczyste otwarcie klubu „Senior +” przy ul. Władysława Łokietka 2 w Wiślicy.

W uroczystości wzięli udział Wojewoda Świętokrzyski, przedstawiciel Marszałka Województwa Świętokrzyskiego, Burmistrz Miasta i Gminy Wiślica, Przewodniczący Rady Miasta i Gminy Wiślica , Kierownik Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wiślicy, Prałat Bazyliki Kolegiackiej Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Wiślicy oraz członkowie Klubu „Senior +”.

W części oficjalnej po wystąpieniach okolicznościowych miało miejsce uroczyste przecięcie wstęgi przez zaproszonych gości oraz gospodarzy Miasta i Gminy Wiślica.

Ksiądz Prałat poświęcił siedzibę Klubu.

Klub „Senior +” został utworzony z myślą o mieszkańcach gminy nieaktywnych zawodowo, powyżej 60 lat w celu rozwijania ich pasji podczas wspólnie spędzanego czasu, zaspakajania potrzeb kulturowych, rekreacyjnych, sportowych i rozrywkowych.