Serdecznie zapraszamy na II sesję Rady Miejskiej w Wiślicy w dniu 29.05.2024 r. (środa) o godz.09:00 w budynku Urzędu Miasta i Gminy Wiślica ul.Łokietka 2.

Niesłyszący

Konferencja PGNIG

Dnia 4 lutego 2020 r. w Wiślicy w budynku przy ul. Łokietka 2, odbyła się konferencja związana z przyłączeniem do sieci gazowej gmin. W konferencji brali udział Wojewoda Świętokrzyski Zbigniew Koniusz, poseł na Sejm RP Krzysztof Lipiec, p.o. Prezesa Zarządu PSG Ireneusz Krupa oraz Dyrektor Oddziału Zakładu Gazowniczego w Kielcach Radosław Słoniewski.  

Podczas konferencji zostały przedstawione dotychczasowe zrealizowane etapy gazyfikacji ze szczególnym uwzględnieniem woj. świętokrzyskiego oraz gminy Wiślica w ramach Programu Przyspieszonych Inwestycji w Sieć Gazową Polski (PPI).

Jak wynika z informacji przekazanych od Dyrektora Oddziału Zakładu Gazowniczego w Kielcach Radosława Słoniewskiego, do końca marca planowane jest przygotowanie koncepcji dalszej gazyfikacji gminy Wiślica, której faktyczna realizacja zgodnie z zapewnieniami ma się rozpocząć na przełomie roku 2020/2021. Warto przypomnieć, że dotychczas na terenie gminy Wiślica w części zgazyfikowana została miejscowość Górki.

konferencjaa.jpeg