Niesłyszący

Ostrzeżenie: wezbranie stany ostrzegawcze

Na Wiśle obserwuje się przemieszczanie kulminacji fali wezbraniowej w strefie stanów wysokich. Na stacji wodowskazowej Zawichost prognozowane jest przekroczenie stanu ostrzegawczego.

Komunikat jest ważny od 06-02-2020 07:59:00 do 07-02-2020 06:00:00


Strona została wygenerowana automatycznie w oparciu o dane z Regionalnego Systemu Ostrzegania