Niesłyszący

Ostrzeżenie: Utrudnienie na S7h Skarżysko Południe

1. Województwo: świętokrzyskie 2. Nr drogi: 42 3. Pikietaż: 257+000 4. Odcinek drogi ograniczony rozpoznawalnymi miejscowościami: Skarżysko Kamienna - Starachowice 5. Kierunek: Skarżysko Kamienna 6. Miejscowość zdarzenia: Parszów 7. Rodzaj zdarzenia: Inne zdarzenia 8. Opis zdarzenia: Auto uległo awarii. Zjechało na pobocze, częściowo zajmuje pas ruchu. 9. Rodzaj pojazdów uczestniczących w zdarzeniu: 1 samochód dostawczy. 10. Liczba rannych: 0 11. Liczba zabitych: 0 12. Rodzaj utrudnienia: Inne 13. Rodzaj wprowadzonych ułatwień: Auto oznakowano. 14. Przewidywany czas utrudnienia (h): 8 15. Data powstania zdarzenia: 2020-02-10 16. Godzina powstania zdarzenia: 11:52 17. Koniec utrudnienia: 18. Źródło uzyskania informacji: Użytkownik 19. Uszkodzenie infrastruktury drogowej: Nie 20. Godzina potwierdzenia utrudnienia:

Komunikat jest ważny od 10-02-2020 11:23:00 do 10-02-2020 19:50:00


Strona została wygenerowana automatycznie w oparciu o dane z Regionalnego Systemu Ostrzegania