Niesłyszący

Ostrzeżenie: Utrudnienia droga S7n Skarżysko Kamienna

1. Województwo: świętokrzyskie 2. Nr drogi: S7n 3. Pikietaż: 54+450 4. Odcinek drogi ograniczony rozpoznawalnymi miejscowościami: Szydłowiec - Skarżysko - Kamienna 5. Kierunek: Skarżysko - Kamienna 6. Miejscowość zdarzenia: Skarżysko - Kamienna 7. Rodzaj zdarzenia: Inne zdarzenia 8. Opis zdarzenia: Awaria pojazdu. 9. Rodzaj pojazdów uczestniczących w zdarzeniu: 1 samochód ciężarowy 10. Liczba rannych: 0 11. Liczba zabitych: 0 12. Rodzaj utrudnienia: Zablokowany pas awaryjny 13. Rodzaj wprowadzonych ułatwień: Służby utrzymaniowe oznakowały miejsce zdarzenia. Ruch odbywa się pozostałymi pasami. 14. Przewidywany czas utrudnienia (h): 3 15. Data powstania zdarzenia: 2020-03-01 16. Godzina powstania zdarzenia: 18:38 17. Źródło uzyskania informacji: GDDKiA 18. Uszkodzenie infrastruktury drogowej: Nie

Komunikat jest ważny od 01-03-2020 18:59:00 do 01-03-2020 21:40:00


Strona została wygenerowana automatycznie w oparciu o dane z Regionalnego Systemu Ostrzegania